Pompy ciepła

Oferowane przez Nas urządzenia pochodzą od wiodących producentów branży grzewczej, cechuje je najwyższa jakość wykonania potwierdzona certyfikatem Europejskiej Agencji Pomp Ciepła.

Każda instalacja jest dla Nas indywidualnym rozwiązaniem i jest poprzedzona określeniem zapotrzebowania na ciepło, określeniem dodatkowych wymagań stawianych projektowanej instalacji oraz wizytą na placu budowy.

Obraz

Pompa ciepła

- zasada działania

Żeby wytłumaczyć działanie pompy ciepła, najlepiej zacząć od kuchni, a dokładniej – lodówki. Pobiera ona z produktów żywnościowych ich wewnętrzne ciepło i oddaje je na zewnątrz do pomieszczenia.

Pompy ciepła nie różnią się niczym, pod względem zasady działania od lodówki, niczym! – nic nie jest odwrócone, przemiany termodynamiczne i podstawowe elementy konstrukcyjne w obu urządzeniach są identyczne.

Jedyna różnica między nimi to efekty ich pracy, a co za tym idzie – zastosowanie. Lodówka ma dobrze chłodzić produkty spożywcze, a efektem ubocznym jej pracy jest ogrzewanie pomieszczenia.

Pompa ciepła natomiast ma grzać budynek. Jest ona urządzeniem które pozwala na transport ciepła ze strefy o niższej temperaturze do strefy o temperaturze wyższej. Energia w postaci ciepła jest pobierana z dolnego źródła , którym może być grunt, woda lub powietrze i jest kierowana na wymiennik ciepła tzw. parownik.

Obraz

Energia z dolnego źródła ogrzewa czynnik chłodniczy krążący w pompie ciepła (czynnik chłodniczy ma właściwości termodynamiczne, które umożliwią mu, dzięki zmianie ciśnienia i stanu skupienia, transport energii na wyższy poziom temperatury). Odparowany czynnik dostaje się na sprężarkę, gdzie zostaje zwiększone jego ciśnienie i temperatura.

Przepływając przez kolejny wymiennik ciepła, tzw. skraplacz- oddaje energię do górnego źródła, czyli systemu grzewczego w budynku. Ochładzając się ulega skropleniu i w stanie ciekłym, dopływa do zaworu rozprężnego, gdzie zmniejsza się jego ciśnienie, dzięki czemu znowu przechodzi do fazy gazowej.

W ten sposób energia jest transportowana do urządzeń grzewczych w budynku. Oto cała tajemnica – tak łatwo można ogrzewać za pomocą pomp ciepła.

Obraz

Dolne źródła

ciepła

Coraz częściej w przypadku nowych inwestycji, czy też potrzeby modernizacji systemów grzewczych bierzemy pod uwagę wykorzystanie nowych technologii, korzystających ze źródeł energii odnawialnej. Możliwość taką dają nam pompy ciepła, aby mogły sprostać oczekiwaniom, jakie im stawiamy i działać z możliwie najwyższą efektywnością, należy bardzo dokładnie rozważyć, jaki typ pompy będzie właściwy dla naszej inwestycji, jest to zależne od tego skąd czerpać będzie energię.

Każde z dolnych źródeł ciepła ma swoje zalety, jeśli źródłem ciepła będzie woda zyskujemy: stabilną temperaturę i najwyższe osiągane wskaźniki COP, w przypadku powietrza zyskujemy: niższe koszty inwestycyjne, małe wymagania przestrzenne i ogólną dostępność dolnego źródła, natomiast gdy dolnym źródłem ciepła jest grunt: przewidywalność kosztów, wysokie COP i niski poziom hałasu.

 

Obraz

Zadzwoń do nas

+48 509-231-183

Obraz

Adres e-mail

biuro@komfo.pl

Obraz

ul. Gen. Maczka 9

43-300 Bielsko-Biała