Ogrzewanie podłogowe

Obraz

WARTO PAMIĘTAĆ

1. KAŻDĄ INSTALACJĘ REALIZUJEMY W OPARCIU O WCZEŚNIEJ ZATWIERDZONY PROJEKT.
2. SZACUNKOWY CZAS REALIZACJI DLA DOMU O POWIERZCHNI 160 m2 :

 • etap I:1 DZIEŃ,
 • etap II: 3-5 DNI,
 • etap III: 4-5 DNI.

Prowadzenie prac związanych z montażem ogrzewania podłogowego przebiega wieloetapowo, choć z punktu widzenia wykonawczego możemy wyróżnić następujące etapy.

 

Obraz

ETAP 0:

Etapem niezwykle istotnym zarówno ze względu na montaż jak i późniejszą eksploatację jest proces projektowania instalacji grzewczej.

Ważne jest uwzględnienie wszystkich elementów mających w pływ na efektywność układu, m.in.:

 • rodzaj urządzenia grzewczego: pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe- warunkujące temperaturę zasilania podłogówki oraz (w przypadku układu podmieszania) wymagające dodatkowych elementów,
 • rodzaj ogrzewania: podłogowe, mieszane, czy grzejnikowe,
 • rodzaj posadzki w pomieszczeniach: terakota, panele czy parkiet, itd.,
 • uwzględnienie grzejnika drabinkowego w łazienkach,
 • konstrukcja podłogi na poddaszu: żelbet, teriva, drewno itd.
 • grubość styropianu na podłogach parteru oraz piętra,
 • rodzaj oraz grubość wylewki, lub system suchej zabudowy,
 • rodzaj materiału i grubość ścian zewnętrznych budynku,
 • grubość izolacji ścian i dachu,
 • rodzaj okien jakie będą montowane (z uwzględnieniem średniego współczynnika Uw dla całego okna -razem z profilem),
 • opcjonalne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach- za pośrednictwem termostatów, lub aplikacji,
 • ogrzewanie garażu.

ETAP 1:

Prace montażowe rozpoczyna się zwykle przy stanie surowym zamkniętym. W początkowym etapie, który zwykle przebiega równolegle do montażu instalacji wod-kan montowana są skrzynki rozdzielaczy, oraz piony grzewcze, które następnie są tynkowane. Piony jak i rury dobiegowe są prowadzone w otulinie, która minimalizuje straty ciepła związane z przesyłem medium od urządzenia grzewczego do odbiornika ciepła.

Obraz

ETAP II:

W momencie gdy budynek jest wytynkowany możemy przystąpić do kolejnego etapu montażu, którym jest montaż styropianu.

Na wstępie koniecznie trzeba usunąć wszelkie nierówności, które pojawiły się po tynkowaniu- jest to istotne ze względu na przyleganie styropianu do powierzchni podłogi.Odpowiednie ułożenie styropianu choć z pozoru wydaje się być czynnością stosunkowo łatwą w realizacji stanowi proces czasochłonny i wymagający dużej dokładności.

Przy ścianach montowana jest taśma brzegowa posiadająca wkładkę z pianki, które podobnie jak w przegrodach między poszczególnymi pomieszczaniami pełni rolę dylatacji.
Styropian jest układany  na zakładkę na folii budowlanej (stosowana dla piwnicy i parteru) i wzajemnie do siebie klejony, natomiast wszelkie wolne przestrzenie są wypełniane pianką co minimalizuje powstawanie mostków termicznych. Dzięki wzajemnemu klejeniu styropianu, otrzymujemy zwartą konstrukcję, która będzie sztywna i nie będzie powodowała przemieszczania się poszczególnych płyt styropianu.

Ważne!

 • przed układaniem styropianu konieczna jest wizyta firmy od wylewek, która zrobi obmiar wszystkich stropów- w przypadku dużych nierówności może się okazać, ze konieczne jest wyrównanie powierzchni przez ponowne wylanie cienkiej warstwy betonu,
 • warto zwrócić uwagę na zakończenie prac tynkarzy- wszelkie zabrudzenia powinny być w porę usunięte z podłogi. W przeciwnym wypadku konieczne będzie czasochłonne i niepotrzebne skuwanie pozostałości po ekipie tynkarskiej.
Obraz

ETAP III

Ostatni etap układania podłogówki następuje zwykle bezpośrednio po etapie II i jest poprzedzone ułożeniem folii aluminiowej, która pełni rolę ekranu termicznego.

Wszystkie sekcje w formie pętli prowadzone są od rozdzielacza bez jakichkolwiek łączeń pośrednich. Rury w zależności od pomieszczenia są układane w odpowiednim rozstawie, z uwzględnieniem zagęszczenia podłogówki, np w strefie zwiększonych strat ciepła (przy dużych oknach, ścianach zewnętrznych).

Rury trójwarstwowe, z których wykonywany jest układ ogrzewania podłogowego są przytwierdzane do styropianu za pośrednictwem spinek- odpowiednia ilość zapewnia przytwierdzenie układu na etapie wykonywania wylewek.

Dbałość o detale i wykonanie instalacji z uwzględnieniem odległości pomiędzy poszczególnymi rurami zapewnia trapezowe przekazywanie ciepła do podłogi.

Po wykonaniu całego układu przeprowadzana jest próba szczelności, która ma na celu sprawdzenie instalacji i upewnienie się, iż przed wykonaniem wylewki instalacja jest szczelna..

Układ ogrzewania wypełniany jest wodą kotłową lub w przypadku gdy obiekt użytkowany jest sezonowo lub może dojść do zamrożenia- roztworem glikoli propylenowego.

Ostatnim etapem, który warunkuje wykonywanie prac wykończeniowych tj. montaż terakoty jest wygrzewanie podłogówki.

Ważne!

 • Po wykonaniu wylewki przystępując do montażu paneli podłogowych należy pamiętać o doborze zarówno paneli jak i podkładów przystosowanych do ogrzewania podłogowego (w przeciwnym razie podkład oraz panel będzie ograniczał ilość przekazywanego ciepła do pomieszczenia).
Obraz

Zadzwoń do nas

+48 509-231-183

Obraz

Adres e-mail

biuro@komfo.pl

Obraz

ul. Gen. Maczka 9

43-300 Bielsko-Biała